Sääntömuutokset vuodelle 2019

Julkaistu 29.12.2018
 

Vuodelle 2019 tulee kaksi sääntömuutosta.

Uusi pykälä 23: Kaikki lohet ja taimenet tulee ilmoittaa saalispäiväkirjaan. Ilmoittaa voit nettisivuston saalisilmoitus lomakkeella tai voimalaitoksen laavulla ja Nakkilan R-Kioskilla oleviin saalispäiväkirjoihin. Saalis tulee ilmoittaa kahden päivän kuluessa saaliin saamisesta.

Pykälä 18 muutos: 1.9. –15.5. välisenä aikana, tulee kaikki lohet ja taimenet vapauttaa välittömästi takaisin jokeen. Poikkeuksena rasvaeväleikatut syönnöksellä olevat taimenet, joita saa ottaa saaliskiintiön puitteissa saaliiksi.

Tämä oli ennen 1.9. - 31.5 välisenä aikana.

Kaikki säännöt löytyvät osoitteesta http://www.nakkilankosket.fi/%2Fsaannot_167

Two new rules for 2019

Section 17 change : Between 1 Sept and 15 May salmon and trout must be released immediately and carefully back to the river. This does not concern a fresh silvery adipose fin-clipped trout over 50cm.

New section 22: Every salmon and seatrout must be reported. You can report your catch in the website or to catch report forms at fishing shelter in the power plants (Voimalaitos) fishing area or at R-Kiosk at Nakkila. The catch must be reported during the next two days after the fish is cought.

All rules can be found from this link: http://www.nakkilankosket.fi/%2Fsaannot_167