Säännöt

 

Nakkilan koskien kalastussäännöt

 1. Kalastus on sallittua ympäri vuoden ja on mahdollista kaikille halukkaille esitetyin ehdoin ja rajoituksin.
 2. Nakkilan koskien kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen välillä Ravanin laituri – Harjavallan voimalaitos.
 3. Rannalta kalastavien tulee huomioida, että ranta-alueet ovat yksityisalueita ja alueiden omistajat voivat asettaa liikkumista koskevia rajoituksia joita tulee noudattaa. Lammaistenlahdella, voimalaitoksen alapuolella, alue on yksityisalueen lisäksi nk. tehdasaluetta, ja alueen omistaja voi rajoittaa liikkumista alueella. Kalastuskieltoalueita ovat Pämpin pohjoisranta, Arantilankosken yläniskan eteläranta ja Kirkkosaaren pohjoispuolen uoma. Alueet on merkattu karttaan punaisella.
 4. Voimalaitoksen turbiinivirrassa, kalastuskieltoalueen rajasta ns. saunaniemen yläosaan, kalastus on sallittu ainoastaan rantakalastajille. Rantakalastusalue, sekä soutualueen yläraja, on merkitty maastoon ja kartalle.
 5. Kalastus on sallittu uistimella, perholla ja muilla keinotekoisilla vieheillä.
 6. Mato- toukka-, yms. elävien syöttien ja syöttitahnojen käyttö on kielletty koski – ja virtapaikoissa.
 7. Tosite kalastusluvasta ja valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta on oltava kalastuksessa mukana.
 8. Lupa on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää toiselle.
 9. Moottorin käyttö kalastuksessa on koski- ja virtapaikoissa kielletty.
 10. Ankkuroidusta veneestä kalastaminen koski- ja virtapaikoissa on kielletty.
 11. Venekalastaja on velvollinen väistämään rantakalastajaa.
 12. Vene- ja rantakalastusta tulee kierrättää siten, ettei yksi kalastaja varaa samaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia, mikäli paikalle on pyrkimässä muita. Kalastuspaikan kierto etenee alavirtaan.
 13. Venettä soutamalla tapahtuvassa kalastuksessa useamman kuin neljän (4) vavan käyttö/venekunta on kielletty.
 14. Venekalastuksessa kaikilla veneessä olevilla tulee olla sääntöjen mukainen kalastuslupa.
 15. Saaliiksi saadut rasvaevälliset taimenet ja lohet tulee aina vapauttaa välittömästi takaisin jokeen
 16. Alamitat: Lohi 60 cm, taimen 50 cm, kuha 42 cm. Kirjolohella ei ole alamittaa.
 17. Saaliskiintiöt koskevat: rasvaeväleikattu lohi, rasvaeväleikattu taimen, siika ja kirjolohi.
 18. Kalastusluvalla saa ottaa saaliiksi vuorokaudessa kaksi (2) kirjolohta, yksi (1) rasvaeväleikattu taimen tai lohi, kaksi (2) siikaa.
 19. 1.9. –15.5. välisenä aikana, tulee kaikki lohet ja taimenet vapauttaa välittömästi takaisin jokeen. Poikkeuksena rasvaeväleikatut syönnöksellä olevat taimenet, joita saa ottaa saaliskiintiön puitteissa saaliiksi.
 20. Nostokoukun käyttö on kielletty.
 21. Heittopainolla kalastettaessa on perhossa sallittua käyttää ainoastaan yksihaarakoukkua, jonka kidan leveys saa olla enintään 12 millimetriä. Rokastus / kalan tahallinen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty
 22. Muualta kuin suusta kiinni jäänyt kala on välittömästi vapautettava takaisin jokeen
 23. Toistuva kalastussääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.
 24. Kaikki lohet ja taimenet tulee ilmoittaa saalispäiväkirjaan. Ilmoittaa voit nettisivuston saalisilmoitus lomakkeella tai voimalaitoksen laavulla ja Nakkilan R-Kioskilla oleviin saalispäiväkirjoihin. Saalis tulee ilmoittaa kahden päivän kuluessa saaliin saamisesta.

Nakkilan kosket ry suosittelee kalastajakohtaista kiintiötä 5 taimenta ja 5 lohta / vuosi.

Ohjeita venekalastukseen

-Kohdatessasi pyyntiä harjoittava vene laske vauhti minimiin ennen ohitusta.

-Kierrä vene mahdollisimman kaukaa.

-Jos koskella on ennestään pyyntiä harjoittava vene kalastus aloitetaan aina vähintään 50m kyseisen veneen yläpuolelta.

-Jos rannalla on vene odottamassa vuoroaan on sinun vuorosi aloittaa kalastus kyseisen veneen jälkeen. Helpoiten asia selviää kysymällä.

-Soutu tapahtuu aina ylävirrasta alavirtaan laskemalla jos virtaamat sen sallivat.

-Mikäli kalastamassa on useampi vene samaan aikaan jokaisen veneen kalastus etenee alavirtaan. Samaa paikkaa ei saa jäädä soutamaan pitkäksi aikaa liikkumatta alavirtaan.

 

Fishing Rules

 

 1. Fishing is allowed around the year for everyone with the rules below.
 2. With Nakkila rapids licence fishing is allowed between pier Ravanni and Harjavalta    plant.
 3. When fishing from the river bank beware that some areas are private. If you see a sign of a private area follow the rules written in the sign. The area below Harjavalta plant is a factory area where the landowner can restrict the movement in that region. Fishing is not allowed in the north shore of Pämppi rapid, in the south shore above of Arantilas upper rapid and in the north channel on Kirkkosaari. The areas are marked to the map with red.
 4. The upper part of the fishing area under the Harjavalta plant is only for fishing from the bank. The area is marked on the bank.
 5. Fishing is permitted with lures, flies and other artificial lures.
 6. Fishing with live bait like worms, shrimps and bait pastes is forbidden in the rapid areas.
 7. When fishing in the area you need to have the Nakkila rapids and the Finnish general license for angling with you.
 8. The license is personal and non-transferable.
 9. Using motor when fishing in the rapids is prohibited.
 10. Fishing from a boat in anchor is prohibited in the rapids or current points.
 11. The boat fisherman is not allowed to disturb a bank fisherman by fishing too close to the bank fisherman.
 12. Boat and bank fishing should be recycled in such a way that that no fisherman can fish the same place for more than 15 minutes. Fishing rotation to downstream.
 13. In boat fishing max 4 rods is allowed.
 14. In boat fishing everyone on a boat must have a fishing license.
 15. Trout and salmon with adipose fin is not allowed to keep. Release immediately with care.
 16. Minimum landing sizes are: salmon 60cm, trout 50cm and zander 42cm. Rainbow trout does not have a minimum landing size.
 17. Catch quota species are rainbow trout, salmon, trout, and whitefish. Catch quota per 24 hours is two (2) rainbow trout, one (1) adipose fin clipped salmon or seatrout, two (2) whitefish
 18. Between 1 Sept and 15 May salmon and trout must be released immediately and carefully back to the river. This does not concern a fresh silvery adipose fin-clipped trout over 50cm.
 19. Use of lifting hook is prohibited.
 20. Spin fishing with fly is allowed to use only single hook. Maximum gap width  is 12 mm. Hooking fish intentionally from outside is prohibited
 21. A fish hooked from outside of the mouth must immediately be released back into the river.
 22. Repeated violation of fishing rules will result in the loss of a fishing license or a temporary fishing ban.
 23. Every salmon and seatrout must be reported. You can report your catch in the website or to catch report forms at fishing shelter in the power plants (Voimalaitos) fishing area or at R-Kiosk at Nakkila. The catch must be reported during the next two days after the fish is cought.

Nakkilan kosket ry recommends a bag limit of 5 trouts and 5 salmons / fisherman / year.

 

Правила рыбной ловли на проточных и пороговых участках Nakkila

 

1. Рыбная ловля разрешена круглогодично и возможна для всех желающих при соблюдении ниже указанных условий и ограничений.

2. Лицензия на водной акватории Nakkila разрешает рыбную ловлю между причалом Ravani и электростанцией (ГЭС) Harjavalta.

3. При рыбной ловле с берега необходимо иметь в виду, что владельцы приватной береговой линии имеют права на ограничения движения на своей территории. На заливе Lammaistenlahti ниже ГЭС, кроме приватной зоны, находится территория завода, на которой также необходимо соблюдать правила нахождения, прописанные владельцем завода.

4. На верхней части территории рыбная ловля разрешается только с берега. Зоны для рыбалки с берега и для гребли отмечены на карте и на береговой линии.

5. Разрешается рыбная ловля на блесну, нахлыстом и на др. искусственные приманки.

6. Запрещается в проточных участках рыбная ловля на живую приманку (черви, личинки и т.д.) или пастами-приманками.

7. Отправляясь на рыбалку, не забудьте взять с собой квитанцию об оплате лицензии.

8. Лицензия персональная и не подлежит передаче другому лицу.

9. Рыбная ловля на моторной лодке на пороговых и проточных участках запрещается.

10. На пороговых и проточных участках запрещается рыбная ловля с лодки, поставленной на якорь.

11. Рыбачащий с лодки обязан обойти акваторию, где присутствует рыбачащий с берега.

12. Не рекомендуется находиться в одном месте более чем 15 минут, если есть другие желающие здесь рыбачить. Смена мест для рыбной ловли осуществляется вниз по течению.

13. На ловле рыбы с лодки разрешается максимум 4 спиннинга.

14. Выловленных кумжу и лосося, имеющих жировой плавник,
следует всегда отпускать обратно в реку.

15. Минимальные размеры рыб: сёмга 60см (балтийский лосось- Salmo salar), кумжа (форель- Salmo trutta) 50см, судак 42см. Радужная форель без ограничений по размеру.

16. Существуют квоты на вылов семги, форели выращенной и радужной форели.

17. По лицензии в течение суток разрешается вылов не более двух рыб, на которые определены квоты, одна из которых может быть семгой или форелью выращенной.

18. С 1. 9. по 15.5. запрещается ловля семги и форели дикой. В этот период эта рыба должна быть немедленно освобождена и отпущена в воду. Исключением является выращенная форель.

19. Запрещается пользоваться крючком для поднятия рыбы из воды.

20. При ловле нахлыстом разрешается пользоваться обычным одинарным крючком (не более12мм). Запрещается добыча рыбы крючком с грузом, то есть не на крючок, а крючком в рыбу.

21. Рыбу, пойманную не на крючок, то есть не заглатыванием рыбой наживки, а другими способами, необходимо немедленно отпустить в воду.

22. Нарушающий правила и ограничения рыбной ловли может быть временно лишён возможности рыбачить или лишён лицензии полностью.

23. Весь лосось и форель должны быть зарегистрированы в бортовом журнале. Вы
можете сообщить об улове на веб-сайте - форма регистрации прилагается.
Зарегистрировать улов можно на палубе электростанции или в R- киоске
Наккила на странице бортового журнала. 
Улов необходимо зарегистрировать в течение последующих двух дней.

Рыболовная ассоциация Наккиланкоскет рекомендует квоту: 5 кумжи и 5 лосося на рыбака в год.

 

Система лицензирования/ Разрешение на рыбалку на водной акватории Наккила

Разрешение на рыбалку с берега:

14 евро/сутки

140 евро/ годовая

Разрешение на рыбалку с лодки (включает и разрешение на рыбалку с берега)

18 евро/сутки

180 евро/годовая

Каждый человек на лодке должен иметь своё персональное разрешение.

Скидки:

Молодёжь до 18 лет — 50%

Дети до 12 лет (в присутствии опекуна) — бесплатно

Кроме того, лицам в возрасте от 18 до 64 лет необходимо иметь государственную лицензию (Valtion kalastuksenhoitomaksu).

Разрешение/лицензию на рыбную ловлю можно купить:

Киоск R-kioski, Kauppatie 5, Nakkila, тел: (02)5372570 пн-суб 8.00-21.00, вс 9.30-21.00

Торговый центр K-Supermarket Onnipekka/Kaffeli, Kauppatie 1, Nakkila, тел: (02) 535 0300. пн-пт 7.00-21.00, сб 7.00-18.00, вс 12.00-18.00

Через Интернет:

Лицензию для рыбной ловли через Интернет можно купить только на сутки. Оплата производится на счет

Nakkilan Kosket Ry

IBAN: FI58 2444 2100 0015 73

Отправляясь на рыбалку, помните взять с собой квитанцию об оплате лицензии.

По просьбе инспектора рыбоохраны Вам необходимо предъявить квитанцию об оплате лицензии. Кроме этого, с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.