Lammaistenlahden emokalapyynti ammattilaisten käsiin

Julkaistu 25.10.2016, päivitetty 15.12.2017
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Satakunnan kalatalouskeskukselle poikkeusluvan viideksi vuodeksi (2016–2020) vaellussiian emokalapyyntiin Lammaistenlahdella 15.10.–30.11. välisenä aikana. Emokalapyynnillä kerätään mätiä Harjavallan uuden hautomon tarpeisiin. Mädinhankinta ja -haudonta on oleellista paikallisen, Kokemäenjoen kantaa olevan poikastuotannon turvaamiseksi. Samalla luodaan maakunnallinen toimintamalli, jossa koko poikastuotannon ketju tapahtuu Satakunnan alueella.

 

Lammaistenlahden pyynnin järjestäminen osaavasti, vastuullisesti ja kestävän kalastuksen periaatteiden mukaisesti on äärimmäisen tärkeää. Tästä syystä emokalojen pyynti järjestetään Selkämeren Ammattikalastajat ry:n kanssa. Emokalapyyntiin valitut viisi kokenutta kalastajaa suorittavat pyynnin ammattimaisesti ja eettisesti. Toimintaa valvovat Nakkilan kosket ry:n osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Pyynnin järjestelyjä koordinoi Satakunnan Kalatalouskeskuksen kalastusmestari Kimmo Puosi.

 

 

Alueen kalastolle pyynnistä aiheutuvat haitat minimoidaan. Pyynti pyritään toteuttamaan rysällä/paunetilla, sekä tilanteen vaatiessa myös verkoilla niin, että kalat voidaan vapauttaa hyväkuntoisina lypsämisen jälkeen. Kaikki ei-toivotut kalat vapautetaan välittömästi takaisin jokeen. Kaloja ei myöskään pyydetä enempää kuin mitä mädin lypsämiseksi on tarpeellista. Kaikki saaliiksi saadut kalat tilastoidaan ja tiedot julkaistaan Satakunnan Kalatalouskeskuksen verkkosivuilla (www.satakuntakala.fi).

 

 

Lisätiedot:

 

Kimmo Puosi

 

Kalastusmestari

 

ProAgria Länsi-Suomi ry / Satakunnan kalatalouskeskus

 

p. 0500 822181

 

sähköposti: kimmo.puosi@proagria.fi

 

ProAgria Länsi-Suomi ry / Satakunnan Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton maakunnallinen jäsenjärjestö, joka tuottaa kalatalouden asiantuntijapalveluita ja välittää kalanpoikasia toimialueellaan. Satakunnan kalatalouskeskuksella on useita kuhan poikasten sopimuskasvattajia. Lisäksi koordinoimme Maalahden kantaa olevien siianpoikasten kassikasvatusta Selkämeren rannikolla yhdessä ammattikalastajien ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

 

Länsi-Suomen Voima Oy:n voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan syksyllä 2016 tilat nykyaikaiselle kalahautomolle. Hautomossa on tarkoitus aluksi hautoa noin 10-12 milj. Kokemäenjoen kantaa olevaa vaellussian poikasta vuodessa.